Makaleler

Kiracının tahliyesi ? Kiracımı evden çıkartamıyorum ne yapmalıyım? Kiracımı ne zaman tahliye edebilirim?

Türk Borçlar Kanunu, Madde 347:

Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Kiracıya Fesih Bildirimi Kaç Gün Önceden Yapılması Gerekir?

TBK m.347/1 uyarınca kiracı, sözleşmeyi sona erdirmek niyetindeyse sürenin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmalıdır. Fesih bildiriminin süresinde yapıldığının kabul edilebilmesi için bildirimin öngörülen süre içerisinde kiraya verene ulaşmış olması gerekir. Fesih bildiriminin kiraya verene ulaştığı ana ilişkin uyuşmazlık halinde ise ispat yükü kiracıda olacaktır.

Kira Sözleşmesinin Kendiliğinden Uzaması Nasıl Olur?

TBK m.347/1 uyarınca belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde süre bitiminden en az on beş gün önce kiracının fesih bildiriminde bulunmaması halinde sözleşme bir yıl süreyle ve aynı koşullarla kendiliğinden uzar.

Borçlar Kanununa göre Kira Sözleşmesi, süresi sonunda Kiracı tarafından sona erdirilebilmektedir. Kiraya Veren ise, Kira Sözleşme süresi sona erse dahi, tek başına Kira Sözleşmesini sona erdirememektedir. Kiraya Verenin, Kira Sözleşmesini sona erdirme hakkı, sadece, Türk Borçlar Kanunu’nda sayılı yasal nedenlerle mümkün olabilmektedir.

Yasal düzenleme, Kira Sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresi sonunda, Kira Verene, Herhangi Bir Neden Olmaksızın, Kira Sözleşmesini Sona Erdirme Hakkı Tanımaktadır. Söz konusu sona erdirme hakkını düzenleyen 6098 sayılı TBK’nu, 1 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. 

Anılan düzenlemeye göre, Kira Sözleşme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıllık uzama süresi sonunda, Kiraya Veren tarafından herhangi bir neden olmaksızın Kira Sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde de, Kiraya Veren, Kira Sözleşmesinin başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, Kira Sözleşmesini sona erdirebilecektir.