Makaleler

Firmaların Çek Ödemeleri Hangi Tarihe Kadar Ertelendi?

7226 sayılı kanun ile; 26.03.2020 tahinden itibaren geçerli olmak üzere 5834 Sayılı Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna Geçici 2. Madde eklenmiştir

Buna göre;

1- Anapara ve/ veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi veya gayri nakdi kredilerin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

2- Mükelleflerimizin ayrıca, mevcut karşılıksız çekleri veya protesto edilmiş senetleri ile 31.12.2020 tarihine kadar karşılıksız çıkacak çekleri veya protesto edilecek senetleri, 31.12.2020 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla kredi değerlendirme ve tahsis süreçlerinde dikkate alınmayacaktır.

3- Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin 31.12.2020 tarihine kadar ödeme aksaklıkları, karşılıksız çekleri ve protesto edilmiş senetleri kredi değerlendirme ve tahsis süreçlerinde dikkate alınmayacaktır.

4- İlgili Geçici Madde kapsamında kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların, kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara cezai sorumluluk doğurmayacaktır.