Makaleler

KVKK Nedir ? Kapsamı Nelerdir ?

Kanunun birinci maddesi özel hayatın gizliliği ihlaline konu gerçek kişiler ile kişisel verileri İşleyen gerçek kişi ya da şirketlerin, resmi kurumların muhatap alındığı ifade edilmiştir. Kanunun amacını ortaya koyduktan sonra şu soruyu soralım: Kişisel verileri kanunu kimleri kapsamaktadır ?

Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 1016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak bilinmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı: KVKK'nın amacı kanunun birinci maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre: Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.” Şeklinde ifade edilmiştir.

Kanunun birinci maddesi özel hayatın gizliliği ihlaline konu gerçek kişiler ile kişisel verileri İşleyen gerçek kişi ya da şirketlerin, resmi kurumların muhatap alındığı ifade edilmiştir.

Kanunun amacını ortaya koyduktan sonra şu soruyu soralım: Kişisel verileri kanunu kimleri kapsamaktadır ?

Kişisel verileri Koruma Kanununu uygulanmasını denetlemekle görevli Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun resmi internet sitesinde Kişisel verileri kanununun kapsadı kişilere ilişkin açık ve net bir bilgi vermektedir.

KVKK, “kişisel verileri işleyen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.” Demektedir.

Burada ifade edilen; “herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak” tabirinden kastedilen; Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sisteminin parçasıdır.

KVKK’nın, gerek genel gerekçesinde gerekse açık hükümlerinden şu anlaşılmaktadır: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kamu kurumu, gerçek kişi ya da şirketler arasında ayırım yapmamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kimleri kapsamaktadır ? sorusuna genel çerçeveden cevap verdikten sonra bizlere tek tek en çok sorulan KVKK’nın kapsadığı kişileri sayma yoluyla bazı örnekler verelim.

 • Veri ihlaline konu olma bakımından hak ehliyetine sahip olan bütün gerçek kişiler kanun kapsamındadır.
 • Limited Şirketler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Anonim şirketler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Tüm Üniversiteler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Vakıflar Türkcell, Türk Telekom, Vodafon gibi telefon şirketleri dahil tüm telekominikasyon şirketleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Kooperatifler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Belediyeler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Avukatlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Devlet kurumları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Özel okullar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
 • Medya kuruluşları, yazılı ve görsel ile internet siteleri, e ticaret siteleri bütün devlet kurumları gerçek kişiler, şirketler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadırlar. Ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yükümlülükleri yerine getirmemelerinden dolayı cezai sorumlulukları vardır.

Avukatlar, Verbise kayıt olma zorunda mıdır ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsadığı kişilerin sorumluluk alanı yükümlülükler bakımından farklılık arz etmektedir. Mesela Avukatlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olmasına rağmen Avukatların Verbise kayıt yükümlükleri yoktur. Avukatlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, değiştirilmesi, paylaşılması, silinmesi gibi veri işleme faaliyetinden sorumludurlar. Bu bakımdan Avukatlar müvekillerine ait kişisel verilerden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sorumludurlar. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avukatlar hakkında gelen kişisel veri ile ilgili şikayet ve talepleri doğrudan incelemeye yetkilidirler. Avukatların müvekkillerine ait kişisel verilerinin ihlali halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, Avukata doğrudan idari para cezası verme yetkisi vardır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun kapsamı bakımından istisna var mıdır ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir istisna yoktur. Çünkü kişisel veriler, Anayasanın 20 maddesi Gelince temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır.