Makaleler

İhbar bildirimi gerektirmeyen fesih halleri nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde işten çıkan işçilerin ya da işveren tarafından hizmet akdi sonlanacak şekilde bir iş çıkışı olması halinde ihbar önelleri (süreleri) belirtilmiştir. Hal böyle olmakla birlikte işçinin ihbar önelini(süresini) beklemeden de iş akdini sonlandırabileceği durumlar söz konusudur. İşçinin iş sözleşmesinin feshine rağmen aşağıdaki durumlarda ihbar öneli veya ihbar tazminatı uygulanmamaktadır. Bunlar;

Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25.maddeler gereği gerçekleşen fesihler.

Askerlik nedeniyle işçi feshi.

Emeklilik nedeniyle işçi feshi.

Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılma hallerinde yalnızca kıdem tazminatı doğmakta olup tarafların ihbar öneline uyması gerekmemektedir.

İhbar fesih beyanı olduğu için karşı tarafa bildirilmesi yeterli olup onun kabulüne bağlı değildir. Ancak işçinin raporlu ve izinli olduğu zaman diliminde iş sözleşmesinin feshi ihbar edildiğinde rapor veya izin süresinin bitimiyle fesih işlemi başlatılmış ve ihbar öneli başlamış olur.

Belirli süreli sözleşmelerde feshin ihbarı gerekmediği gibi ihbar öneli veya buna dair bir tazminatta söz konusu değildir. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş tarihi zaten bilindiği için ayrıca irade beyanı söz konusu değildir.