Vatandaşlık Başvurusu (Gayrimenkul)

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımcının başkaca bir şart aranmaksızın özellikle ikametgah sürelerine takılmadan Türk Vatandaşı olmasının önü açılmıştır.

Türk soylu olmayan yabancılar genellikle ülkemizde iki şekilde Türk vatandaşı olmaktadır. Ya başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet ederek ya da bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli kalarak Türk Vatandaşlığına geçilebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikle artık süre sorununa takılmadan Türkiye’de bulunma zorunluluğu olmadan yabancılar Türk Vatandaşlığına geçebilecektir.

Peki Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.’nci maddesinde düzenlenen yatırımcıların Türk Vatandaşlığına geçmesinin koşulları nelerdir:

1-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

2-) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca tespit edilen,

3-) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

4-) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığı’na geçebilirler. Yukarıda belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Öncelikle tapu aşamasındaki işlemler daha sonra İl göç İdaresinden ikamet alımı ve en son Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yapılacak işlemler.